יריב פז

כניסה למערכת הניהול

Quote

בין אם אתם מרגישים שאתם מסוגלים או לא מסוגלים לעשות דבר, אתם
צודקים

~ אנה פרויד ~
Next